Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NATTUGGLAN 11

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Fastigheten har delats upp i Nattugglan 11 och 18. På fastigheten Nattugglan 18 låg industribebyggelse som revs på slutet av 1970-talet. Byggnadsdata om de rivna byggnaderna finns på fastigheten Nattugglan 18. Byggnaderna ingick i W Hellgren & co:s tobaksfabrik med verksamhet från 1800-talets mitt till 1922. På fastigheten Nattugglan 11 finns Fabriksägarens bostadshus bevarat.

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.