Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SVÄRDET 6

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
F.d. Svärdet 1 motsvarar fastigheterna Svärdet 6, 7, 8, 9. Byggnaderna revs 1983-1984. Se även Södermalm Södra Maria del av Högalid, Byggnadsinventering, Stockholms stadsmuseum 1974. På fastigheten finns bebyggelse uppförd efter inventeringstillfället.

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.