Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BONDESONEN STÖRRE 16 KATARINA SÖDRA FOLKSKOLA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Katarina Södra folkskola, uppfört som Katarina församlings folkskola. Vid inventeringstillfället grundskola. Till skolanläggningen hör även byggnaden Malongen på fastigheten Bondesonen Större 19.

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.