Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SANDBACKEN STÖRRE 17 KATARINA NORRA SKOLA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Katarina Norra Skola f.d. Katarina Norra Folkskola och Katarina Folkskola. Sammanslagning av fastigheterna Sandbacken Större 1 och 13. Uppgifter hämtade ur Malmarna, En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd, Bergquist, Göran och Malmquist, Sune, Stockholm 1969. Se även, Äldre skolhus i Stockholms kommun: en studie av skolhus byggda före 1940. Stockholms stadsmuseum 1983.

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.