Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KATTFOTEN STÖRRE 31

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Inventeringen från 1977 är kompletterad med uppgifter om nybyggnadsår för hus 1 som hämtats från, Kattfoten större 31, Bastugatan 28, En byggnadsinventering från Stockholms stadsmuseum 1993, Elisabet Cnattingius.

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.