Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KATTUNGEN 1

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sammanslagning av f.d. Kattfoten Större 9, 10 och 11. Inventeringen från 1977 är kompletterad med uppgifter om nybyggnadsår som hämtats från, Kulturhistorisk värdebeskrivning, 2007-08-15, Stockholms stadsmuseum, Dnr 106-41/1535/2007, 106-41/3355/2007.

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.