Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ERSTA 24

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sammanslagning av f.d. Ersta 22 och 23. Ersta malmgård uppfördes på platsen under 1700-talet av grosshandlare Wolter Petersen. Vid inventeringstillfället återstod endast portbyggnaderna från denna tid. På 1860-talet nybebyggdes området. Egendomen inköptes av Axel Adelcreutz som överlät den på den kvinnliga diakonins sjuksköterskeutbildning, skol-, barnhems-, och övriga sociala verksamheter. Diakonisällskapets förvaltning, kyrka, museum och pensionärsbostäder var vid inventeringstillfället inrymda i fastigheten, liksom centraltvätt (f.d. Ersta 22).

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.