Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, STIFTELSEN 1 STIFTELSEN OSCAR I:S MINNE

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Stiftelsen Oscar I:s Minne, Uppfördes av änkedrottning Josefina som tillflyktsort för äldre mindre bemedlade kvinnor av ståndet oberoende religion. Vid inventeringstillfället lokaler för Mentalvårdsbyrån (nuv. Psykoterapiinstitutet). Tidigare fanns bryggeribyggnader på tomten från 1700-talet.

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.