Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ÖSTERGÖTLAND 29 SÖDRA LATIN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Södra Latin. Tidigare, Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm. Uppfört efter samma ritningar som Norra Real. Uppgifter hämtade ur Äldre skolhus i Stockholms kommun: en studie av skolhus byggda före 1940. Stockholms stadsmuseum 1983

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.