Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, DOLKEN 10 M.FL. KIRSEBERG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Området omfattar Bostadsrättsföreningen Huggaren och ligger i den norra delen av Kirseberg. Det ingår i den funktionalistiska stadsplan som Erik Bülow-Hübe formade för hela Kirseberg år 1936. Husen som omfattas av Brf Huggaren är alla sex hus kvarteret Huggaren två hus i östra delen av kvarteret Dolken 1 hus i södra delen av kvarteret Kyllret samt 1 hus i sydöstra hörnet av kvarteret Hjälmen, sammanlagt 10 huskroppar.
I en sluttning med ca 6 m nivåskillnad på 100 m mot norr ligger lamellhus i tre våningar grupperade ömsom i nordsydlig riktning ömsom i öst-västlig. Huskropparna bildar inga tydliga gårdsrum, något som förstärks av sluttningen och frånvaron av stora träd eller andra rumsskapande planteringar.
Husen har ljusa fasader, antingen putsade eller med gult räfflat tegel, något som ger en lätt karaktär. Detta understryks av de minimala taksprången, de släta pappklädda taken och det distinkta mötet mellan tak och gavel. De olika husen har samma grundform med smärre variationer.
Husens stil är en modifierad form av funktionalism. Fritz Jaenecke var en tysk arkitekt inflyttad till Malmö före andra världskriget. Han var skolad i funktionalismens anda vilket märks i hans hus på Kirseberg. Dock har den renodlade funkisen med platta tak och endast putsade fasader övergetts.
Husen uppfördes av BGB (Malmö Byggmästares Gemensamma byggnadsförening u p a) som överlät husen till HSB. (I ett avtal mellan BGB och HSB hade överenskommits att BGB skulle bygga en viss andel av HSB:s hus mot att BGB inte själva startade bostadsrättföreningar som konkurrerade med HSB.)
Husen har genomgått ombyggnader som delvis har förändrat deras karaktär. Balkongerna har gjorts större och för att möjliggöra detta fått utanpåliggande bärning av betongpelare och konsoler. Dessutom har många balkonger glasats in. Alla husen har fått nya entrépartier, en utbyggnad som bland annat innehåller soprum. Därtill har de ursprungliga fönsterna har bytts ut mot nya fönster med bågar i aluminium (natur).