Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SÄTESDALEN 2 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Streckat
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Streckat = Fastighet/fastigheter med bebyggelse uppförd 1990 eller senare eller fastighet som ännu inte klassificerats eller obebyggd fastighet.
BYGGNADEN KRAFTIGT TILLBYGGD PÅ 2000-TALET
INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000523

OMRÅDE

Kontorsbyggnad i östra utkanten av Husby

Byggnaden ligger i en ostsluttning. Mot nord är det en gångväg och en gräsyta samt Hanstavägen. Mot ost är det en gångväg, gräs samt Norgegatan. Mot syd är det en säckgata, en gångväg samt Norgegatan. Mot väst var det vid inventeringstillfället en byggarbetsplats. Mot väst ligger även ett daghem i en skogssluttning. Bortanför dessa är det en gångväg och en sluttning upp mot ett bostadsområde. Området nås via gångvägar från alla håll samt med bil via säckgatan som leder in från Norgegatan i söder.

BYGGNAD
· Våningar: 1-6 vån, varav ett varierat antal suterrängvåningar.
· Tak: Flackt tak, motfalls- och pulpettak, plåt- och papptäckt, beige taklist
· Fasad: Ljusbrunt fasadtegel, bitvis glasskivor
· Sockel: Betong
· Fönster: 2-3-lufts med lågt liggande tvärpost och på 3-luftsfönstren en mittpost ovanför tvärposten.
· Entré: Glasad rostfri port med över- och sidoljus. Utskjutande glasat entréparti och trapphus med ramverk av rödlackerad metall. Delvis även fasad av vit plåt.
· Stomme: Ej utrett
· Förändringar: Byggnaden höll vid inventeringstillfället på att byggas till.
Byggnadens plan antar formen av något som kan liknas vid en meanderslinga. Den har sammanlagt 8 sammankopplade, i förhållande till varandra vinklade, byggnadskroppar, de flesta i rät vinkel. De är placerade på så vis att en innergård bildas mot väst. Denna sida av byggnaden har ett antal utskjutande byggnadskroppar med fasader av rödlackerad plåt och med 1-5-luftsfönster i olika kombinationer.