Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LILLEHAMMER 1 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Streckat
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Streckat = Fastighet/fastigheter med bebyggelse uppförd 1990 eller senare eller fastighet som ännu inte klassificerats eller obebyggd fastighet.
BYGGNADEN RIVEN
INVENTERING ÅR 2000

Abramson Arkitektkontor har ritat många av Stockholms daghem och fritidsgårdar från de senaste decennierna. I de inventerade stadsdelarna har kontoret ritat majoriteten av förekommande daghem, förskolor och fritidsgårdar, oftast på uppdrag av Stockholms fastighetskontor.

De flesta byggnader är tämligen likartade och har många gemensamma drag. De karaktäriseras vanligen av låga envåningslängor i trä placerade i vinkel och/eller med förskjutna byggnadskroppar. Fasaderna består ofta av stående träpanel, med låg sockel. Taken är platta eller utgörs av flacka sadeltak. Fönstren ligger ofta i band och har ljusa bågar av trä. Entréerna är gärna djupt indragna och markeras ibland av sluttande skärmtak. Det finns ibland också verandor täckta av skärmtak.