Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AKALLA 4:1 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000523

OMRÅDE
I den östligaste delen av Husby, nära gränsen till Kista ligger denna gymnastikhall med omklädningsrum, som nu även inrymmer lokaler för Studieförbundet Vuxenskolan.

Området ligger på platt mark, med högre terräng i väster och norr. Gränsen i nordväst utgörs av en slänt med buskar och träd; här löper en gångväg i nord-sydlig riktning. Gränsen i nordöst är Edvard Griegsgången, mellan gångvägen och byggnaden finns bara en brant grässlänt med ett aluminiumstaket överst. Längs den sydöstra gränsen är Jyllandsgatan dragen, bortanför denna gata och utanför området i söder börjar Kista.

Väster om byggnaden finns en gräsmatta med två smala asfalterade löparbanor. Öster om byggnaden finns en asfalterad plan med parkeringsytor. Hela den södra delen av området upptas av en stor grusad bollplan, mellan denna och byggnaden finns ett högt gunnebostängsel. Runtom byggnaden är marken lagd med betongplattor. Man tar sig till byggnadens entréer dels via asfaltplanen i öster, och dels via en liten gångbro från Edvard Griegsgången.

BYGGNADER
· Våningar: 2 våningar.
· Tak: flackt motfalls papptak med smal taklist i svart plåt samt bredare takomfattning i blågrå korrugerad plåt.
· Fasad: gult tegel.
· Sockel: formgjuten betong.
· Fönster: enluftsfönster, smala två- och treluftsfönster med mittposter, fyrluftsfönster med både mitt- och tvärpost. Material; rödmålat trä.
· Entré; dörrar i liv med fasad i brunbetsad träpanel med sidoljus eller överljus. Några dörrar i brunmålad träpanel.
· Stomme: betong.
· Förändringar: inga exteriöra förändringar.

En gångbro i formgjuten betong leder från Edvard Griegsgången till en av byggnadens entréer som är placerad på nordvästfasadens andra våning. Gångbron är förankrad i husväggen och har dessutom fyrkantiga betongstöd, på sidorna finns ett svart järnstaket. Entrén är försedd med ett skärmtak i svart och blå plåt. Intill denna entré finns byggnadens stora fyrluftsfönster.

De flesta av byggnadens dörrar är placerade på sydöstfasaden, och leder bland annat in till omklädningsrum. Vissa dörrar är större, de flesta är försedda med överljus. Byggnadens fönster och dörrarnas sido- och överljus är ofta försedda med vita metallgaller eller trälaminatsskivor. På den sydöstra fasaden finns runda ljusarmaturer i svart metall och mjölkvitt glas. Byggnaden har två mindre partier med kakelfasad; vid dessa fanns tidigare dryckesfontäner.

KOMMENTAR
Denna gymnastikbyggnad har skarpskuret kubiska byggnadskroppen karaktäriseras av en stram enkelhet, samt av några mindre vanliga detaljlösningar som exempelvis gångbron i betong till den andra våningen. Även byggnadens smala asymmetriskt utplacerade fönster är värda att nämnas. Byggnaden utgör en del av den näraliggande Kvarnbacksskolan som ligger på andra sidan Jyllandsgatan, i Kista.