Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, RÖROS 1 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000523

OMRÅDE
I detta område i östra Husby finns ett kontorshus från 1980-talet.

Runtom hela området löper ett vitmålat trästaket. Området avgränsas i norr och öster av Norgegatan och Jyllandsgatan. I söder löper Edvard Griegsgången och i väster en gångväg. Marken i områden är i huvudsak flack, och sluttar svagt upp mot väst. Områdets yttre delar karaktäriseras av gräsytor med enstaka buskar och lövträd i norr, öster och söder. I väster finns en liten träddunge. Infart sker från Norgegatan, marken vid byggnadens norra, västra och södra fasader är asfalterad, i söder finns en större parkerings- och lastyta. Ytterligare en mindre parkeringsplats finns i nordväst.

BYGGNADER
· Våningar: 5, med suterrängvåning.
· Tak: flacka sadeltak i flera fall, i vit plåt med utskjutande takfot. Mitt på taket finns en pyramidformad lanternin.
· Fasad: beigemålade krattade betongelement med släta partier runt tak, kring fönster och dörrar och som smala vertikala indelningar från mark till tak. Turkosa aluminiumplåtar.
· Sockel: betong.
· Fönster: enluftsfönster, treluftsfönster, franska balkonger, ett större glasat parti i ramverk; material turkoslackerad aluminiumplåt.
· Entré: glasad entrédörr i turkost aluminiumramverk.
· Stomme: betong.

Byggnaden har 5 våningar i nordöst och 4 i sydväst, suterrängvåningen är placerad i söder. Entrén är placerad på den norra fasaden, den består av ett utskjutande glasat parti i turkos plåt med ett tjockt motfallstak i grå plåt. På de norra och östra fasaderna finns flera liknande utskjutande partier av gråmålad betong med fönster i turkost ramverk. Byggnaden har lastkajer och källarnedgångar mot asfaltytan i söder.