Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BISLET 1 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000

OMRÅDE

Husbyhallen. Idrottshall i stadsdelen Husby på gränsen till Akalla.

Byggnaden, som har en rektangulär planform och består av fyra byggnadskroppar, ligger i korsningen mellan Nykarlebygatan och Edvard Griegsgången. Närmsta grannar är Husby bollplan i sydväst och Husbybadet i nordost. Terrängen sluttar ner mot Nykarlebygatan. Till fots tar man sig över gatan via gångbroar på ömse sidor om hallen. Bilburna besökare kan parkera på en liten parkeringsplats i nordväst. Utmed byggnadens sydgavel leder trappor upp från Nykarlebygatan.

BYGGNAD
· Våningar: 1
· Tak: Motfallstak; material ej utrett. Delvis plåtinklätt murkrön, delvis neddragen takfot i korrugerad plåt. Plexikupoler.
· Fasad: Tegel.
· Sockel: Betong, obehandlad eller svartmålad.
· Fönster: Enluftsfönster respektive uppglasade partier med ett öppningsbart vädringsfönster. Bruneloxerad aluminium.
· Entré: Bruneloxerade aluminiumdörrar, sidoljus. Skärmtak i plåt med downlights.
· Stomme: Ej utrett.

KOMMENTAR
Husbyhallen fungerar som den närliggande Husbyskolans gymnastiksal. Byggnaden bevarar i hög grad sitt ursprungliga strama utseende. Uppdelningen i högdel, gymnastiksal, och lågdel, omklädningsrum är mycket vanlig i gymnastiksalsbyggnader från 1960- och 1970-talen.