Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DOVRE 1 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000523

OMRÅDE
Öster om Husby centrum ligger detta område med bostadshus som uppfördes i slutet av 1980-talet.

Området består av en stor sammanhängande böjd byggnadskropp kring en inre gård, samt ett punkthus i söder som sluter gården. Utanför området i väster, norr och öster löper Bergengatan, Norgegatan och Nordkapgatan. Mot gatorna har byggnaden suterrängvåning. Gränsen i söder är Edvard Griegsgången. In till området kommer man från Edvard Griegsgången i söder, samt genom ett flera passager genom byggnadskroppen, till exempel från en gångbro i norr över Norgegatan. Den inre gården är skyddad och mycket lummig, med utsparade skogsdungar och stenbumlingar. Här finns lekplatser, uteplatser med sittmöbler samt planteringar av olika slag. Längs byggnadernas yttre fasader och på gårdens gångstråk är marken lagd med betongplattor, ofta röda.

BYGGNADER
· Våningar: 7, med suterrängvåning. Punkthus; 5 med suterrängvåning.
· Tak: sadeltak och pulpettak i grön plåt.
· Fasad: ljusbeige spritputs med slätputsade ramar kring fönster och passager, rödbrunt och ljusbeige mönstermurat tegel på suterrängvåning och vid entréer och passager.
· Sockel: gråmålad betong.
· Fönster: en-, två-, tre-, och fyrluftsfönster i beige, blå, röd och turkos aluminium. Fönstren ofta placerade vid hörn, då med vit aluminiumplåt mellan.
· Balkong: utanpåliggande med fronter av ljusbeige skivmaterial i ramverk av blå, röd eller turkos metall, silvereloxerade överliggare.
· Entré: i liv med fasad, glasade dörrar i blå, turkos eller röd aluminium, med sidoljus. Skärmtak i grön plåt.
· Stomme: betong.
· Lägenhetsstorlekar: 1-5 rum och kök.
· Förändringar: Området är relativt nybyggt. På dess plats låg tidigare en 1975 uppförd byggnad som inrymde en pumpstation för regnvatten samt en elnätsstation. Byggnaden revs i samband med att bostadshusen byggdes.

Byggnaderna karaktäriseras av uppskjutande partier, utkragningar, burspråk, glasade partier i aluminiumramverk och andra postmoderna stilelement.