Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TÖNSBERG 4 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000

Hus nummer 2 är en av de så kallade kvartersgårdar som Abramsson Arkitektkontor AB ritade för norra Järvafältet.
I utredningsgruppen ingick barnavårdsnämndens barnstugeavdelning och fritidsavdelning samt parkförvaltningen. Gårdarna innehöll parklek, fritidshem och klubbhem.

Hus nummer 1 är ett daghem.