Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AKALLA 4:1 HUSBY NORRA TUNNELBANEUPPGÅNG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Tunnelbaneuppgång med biljetthall i en låg glasad byggnad från 1970-talet med karaktäristiska utanpåliggande I-balkar i stål.

Byggnaden ligger längst mot nordväst i Husbys långsmala centrumstråk, vid stadsdelens centrala gågata Edvard Griegsgången som här vidgar sig till ett litet torg med planterade träd, sittbänkar i trä och salustånd. Torget är belagt med grå betongplattor och invid tunnelbanebyggnaden finns en fris med smågatsten som delvis böljar upp så att den möter fasaderna. Torget omges på alla sidor av centrumets lägre butiks- och servicebebyggelse, med bl.a. en livsmedelsbutik i nordväst.

Byggnaden byggdes om i början av 2000-talet. Fasadernas glas- och betongpartier fick ändrad kulör och utformning, de delar av taket som tidigare skjutit ut över stålbalkarna togs bort, över entréer placerades nya skärmtak i glas.