Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HÄGERN MINDRE 7

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kontors- och affärshus från 1960-talets andra hälft vid Drottninggatan-Brunkebergsgatan-Vattugatan och Klara Östra Kyrkogata. Nivåskillnaden mellan Drottninggatan och Klara kyrka tas upp med en souterrängvåning. Byggnaden är kvartersbred och den transformatorstation som tidigare kompletterade bebyggelsen är ersatt med bostads- kontors- och affärshus vid Klara Östra Kyrkogata. Infart till Brunkebergsfaret, ett underjordiskt system av lastgator vilket fastigheten är en del av, görs genom en av de sentida byggnaderna.

Byggnaden är uppförd runt en innergård som är belagd med brunt tegel.

Vid Drottninggatan är bottenvåningen i det 6 våningar höga huset fylld av butiker och caféer. Vid Klara Östra Kyrkogata finns Connex hittegodsavdelning. Vid inventeringstillfället i mars 2007 hyrdes kontorslokaler av Verva (Verket för Förvaltningsutveckling), Statens Institutionsstyrelse, Experian, Booz Allen Hamilton.