Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HÄSTSKON 12 SKANDINAVISKA BANKEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kontors- bank- och butikskomplex från 1962-70 som ingår det intrikata systemet av lastfar, biltunnlar, viadukter, nedsänkta gångytor och butiker vid Segels torg. Ovan mark omfattar fastigheten tre byggnader, S-huset, M-huset samt H-huset, uppkallade efter lägen vid Sveavägen, Malmskillnadsgatan respektive Hamngatan. Källarvåningarna är dock fastighetsstora och såväl Malmskillnadsgatan som Mäster Samuelsgatan är underbyggda av kvarterets bebyggelse.
Sergelgången, tidigare även kallad Hästskogången, är en underjordisk del av Sergels torg som sträcker sig från den öppna torgytan till varuhuset NK, och som tangerar fastighetens övre källarplan. Mot gången vetter butiker, mestadels kläd- och skoaffärer. Gången är numera inglasad och väggar och tak är vitmålade medan marken är belagd med ljusgrå och svarta band av natursten. Butikerna har enhetliga helt glasade fasader på låg granitsockel.

Från det i S-huset indragna och pelarburna hörnet Sveavägen-Hamngatan finns en nedgång till Sergels torg. Två rulltrappor med rostfria fasader och en granittrappa med blanka rostfria handledare leder ned till togytan. Väggarna i nedgången är klädda med polerad granit. En sarg av polerad granit med räcke av naturfärgad metall avskärmar schaktet. I det indragna hörnutrymmet är marken belagd med granithällar, de svängda fasaderna uppglasade med skyltfönster och undertaket består av öppen naturfärgad aluminiumpanel.

S-huset är en av tre ungefärligen samtida byggnader som längs Sveavägens östra sida skapar en enhetlig motpol till Hötorgsskrapona samtidigt som nivåskillnaden till Malmskillnadsgatan överbyggs. Lågdelen mot Sveavägen har byggts på från två till tre våningar och den terrass som tidigare vette ut mot Sveavägen är därmed borta. Över den inbyggda terrassen reser sig 5 våningar i en smalare byggnadsdel längs Malmskillnadsgatan. Södergaveln byggdes till på 1990-talet i en volym med sex våningar. I S-huset finns vid sidan av bankhall och kontor för SEB: Längs Sveavägen: väsk- och bijouteributik, Resebyråerna Ving och Fritidsresor, Gina Tricot, Wayne´s Coffee. Gaveln Mot Mäster Samuelsgatan: Mozzarella Bar, Eyecenter. Längs Malmskillnadsgatan: Sko & Nyckelservice och tom lokal som tidigare hyrdes av Falcon air.

M-huset bildar tillsammans med S-huset en port när Malmskillnadsgatan passerar på viadukt över Hamngatan. M-huset har i stort sett samma gestaltning som S-huset men är högre med 10 våningar i gaveln vid Hamngatan och 8 våningar räknat från Malmskillnadsgatan. Huset är hopbyggt med parkeringshuset Parkaden och en infart till p-huset finns i byggnadens mittdel. Vid Hamngatan har Telenor butik. I hörnet Mäster Samuelsgatan finns restaurangen Soft Kök & Bar. Längs Malmskillnadsgatan klubblokal för Seniorklubben och Heavy Sound Rock Shop. Vid inventeringstillfället i mars 2007 pågick byggnadsverksamhet på byggnadens tak.

H-huset är ett gathus längs Hamngatan som är hopbyggt med M-huset i vinkel. Gården är underbyggd och försedd med ljusbrunnar. Byggnaden ansluter till de övriga byggnaderna men har en slätare fasad och markerat tak. Hushöjden är sex våningar samt takvåning och vind. Bottenvåningen upptas helt av sportbutiken Stadium.