Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, RIKSBY 1:3 M.FL. BROMMA FLYGPLATS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Bromma flygplats uppförd till stora delar på 1930-talet, ligger belägen i norra Bromma inom stadsdelen Riksby. Flygplatsen är anlagd på ett naturligt slättland omgivet av kuperad terräng med enstaka bergshöjder. Området avgränsas i norr av Bällstavägen, i öster av Ulvsundavägen, i söder av Kvarnbacksvägen och i väster av koloniområden och villor. Bebyggelsen i området är i huvudsak förlagd till områdets nordöstra del. Den ursprungliga terminalen, med stationsbyggnad och hangarer i funktionalistisk arkitektur ligger placerad längs flygplatsinfarten som bildar en skarp kurva in mot landningsbanorna. Nordöst härom ligger hangarer och fd huvudverkstad från 1940-talet. Dessutom finns brandstation fd simulatorhall samt många kontorsbaracker, förrådsskjul och småflyghangarer inom området. Numera brukas de stora hangarerna längs Ulvsundavägen till stormarknader med tillhörande parkeringar. Markbeläggningen utgörs till största delen av asfalt.