Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LEOPOLDS LYRA 1 LYRAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Villa Lyran ligger på en höjd i norra Bredäng. Fastigheten omges på alla sidor av skogsbeväxt naturmark. Byggnaden ligger bara ett hundratal meter söder om Mälaren; mot stranden i norr finns brant sluttande, oländig, skogsterräng med trätrappor och stigar för fotvandraren. I söder, vid Ålgrytevägen, finns en grusad parkeringsplats. En gångväg förbinder parkeringen med den likaledes grusade gårdsplanen. Invid gångvägen finns moderna gatlyktor. En modern trägrind skiljer gångväg från gårdsplan.

Runt byggnaden finns en delvis förvildad, äldre, trädgårdsanläggning med gräsytor, buskar, fruktträd och lövträd såsom ek, lönn, björk. På gårdsplanen och på den öppna gräsytan söder om byggnaden finns under sommarhalvåret utplacerade caféstolar samt två väderskyddande, halvöppna, tält av s.k. partymodell. Gräsytan har planterade blomsterrabatter samt en stor vitmålad trälyra.

Vid byggnadens huvudentré finne ett parti med betongplattor. Till byggnadens sidoentréer (bottenvåning, suterrängvåning och källare) på de östra och norra sidorna leder grusade gångar med trappor. Här och var där marken sluttar brant finns låga träräcken.

Väster om huvudbyggnaden från 1860-talet finns en mindre komplementbyggnad från samma tid samt en liten förrådsbyggnad som synbarligen stammar från 1970-tal eller senare. Den äldre komplementbyggnaden har en arkitektonisk utformning som ligger mycket nära huvudbyggnaden, med rika snickerier. Sadeltaket är beklätt med svartmålad bandplåt med förskjuten hakfals. Fasaderna är utförda i liggande gulmålad träpanel. Listverk, fönster och takfötter är målade i en ljusare gul ton. Dörren inklusive foder och listverk är brunmålad. Den moderna förrådsbyggnaden har sadeltak i sinuskorrugerad plåt samt fasader i gulmålad liggande träpanel.