Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SKÖNDAL 1:10 STORA SKÖNDALS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Stora Sköndals kyrka ligger inom Stiftelsen Stora Sköndals område vid Drevvikens norra strand, en knapp mil söder om Stockholms innerstad. Bebyggelsen inom området utgörs dels av bostäder, dels av vårdbyggnader från i stort sett hela 1900-talet och 2000-talets första år. Stora Sköndal upplevs som en egen liten stadsdel inom stadsdelen Sköndal, dock utan några kommersiella inslag. Den omgivande bebyggelsen har hållits på ett visst skyddsavstånd från kyrkan, som därför har ett ganska fritt läge.

Anläggningen
Kyrkan har en mycket naturskön placering, belägen högt uppe på en kulle med vid utsikt över Drevviken. Stora tallar inramar kyrkan och mot söder växer en del stora ekar. Den stora ek som skuggar vapenhuset var enligt arkitekten det som tillsammans med vyn ut över Drevviken gjorde att entrén placerades just här. Nordväst om kyrkan står en klockstapel, vars väggpartier ovan en sockel av betong är klädda med falurödfärgad stående locklistpanel. Huven är täckt med tjärade träspån och kröns av en kyrktupp. Klockstapeln är försedd med två klockor från byggnadstiden. I nordost är kyrkan tillbyggd med församlingslokaler som rymmer kontor, expeditionslokaler, samlingssal och kök. Framför församlingshuset finns en P-plats och mot söder en trappa och gångstigar ned till sjön.

Kyrkobyggnaden
Stora Sköndals kyrka är en enskeppig kyrka med koret i öster och huvudentrén i ett separat vapenhus i söder, intill västgaveln. Norr om koret finns en korsarm med särskild entré mot öster till vilken den sekundära tillbyggnaden av församlingslokaler numera är ansluten via en glasad gång. Söder och öster om kyrkans långhus löper breda terrasser. Kyrkans stomme är av tegel.