Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AKKA 9 S:T ANSGARS KYRKA OCH VÄSTERLEDS FÖRSAMLINGSHEM

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
S:t Ansgars kyrka och församlingshem från 1960-talet, placerat mot Tranebergsplan i norra delen av Alvik. Kyrkan har en utskjutande placering i öst-västlig riktning och är uppförd i lättbetong med konstensputsad exteriör. Kyrkotomten är liten och har gestaltats av trädgårdsarkitekten Gunnar Johansson. Anläggningen avgränsas mot gatan i form av en stenmur i granit med en bred granittrappa som leder upp till ett litet torg, inramat av tre byggnader (höghus, församlingshem och kyrka). Höghuset är sammanlänkat med församlingshemmet och bildar en avgränsning av tomten mot söder och öster. Hela anläggningen är uppförd vid samma tid och ritade av arkitekten Olof Malmgren. Torget är terrasserat med ett sparat berg i dagen samt gräs och några lövträd. Rester av en liten bassäng finns framför kyrkan. Markbeläggningen består av sexkantiga betongstensplattor som bildar formen av blommor. Trappor och avsatser i granit, markbeläggningen har även inslag av smågatsten placerade i rader. Väster om kyrka och församlingshem finns en asfalterad parkeringsplats för kyrkans besökare.