Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, JOHANNESHOV 1:1

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Slakteribyggnader från början av 1900-talet, del av det ursprungliga Slakthusområdet som planerades av Stockholms stad och utformades av arkitekten Gustaf Wickman. Byggnaden består av flera byggnadskroppar som ursprungligen inrymde slakthallar för småboskap, svin och storboskap, ångpanne- och maskinhus med vattentorn, kylhus samt en stor delvis öppen förbindelsehall som förbinder de olika byggnadskropparna. Byggnaden, som idag nyttjas som kontor, lager och tillverkningslokaler för mindre företag inom livsmedelsbranschen, ligger i den norra delen av Slakthusområdet mellan Rökerigatan ocn genomfartsgatan Hallvägen. Marken runt byggnaden är asfalterad och belagd med betongplattor. Byggnaden har anpassats till nuvarande verksamheter genom den rad ombyggnader och tillbyggnader trots detta är byggnadens karaktär bibehållen.