Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ARENAN 6

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Del av Globens kontors- och affärscentrum med tre samkomponerade kontors- och butikshus från sent 1980-tal i fem våningar och souterrängvåningar mellan Arenagången, väster om Söderstadion och Hovet, och Arenavägen.

Arenagången nås via trappor, Skanstrappan, från kollektivtrafikterminalen Gullmarsplan. Trapporna är av betong men klädda med granit och har räcken av gråmålat stål. I den övre trappan står upphöjda planteringsytor (murar av betong) med ett lövträd i varje och blå lyktstolpar. Kullersten utgör markyta. Liknande planteringslådor står regelbundet med ett lövträd och varierande prydnadsvegetation på regelbundna avstånd längs Arenagången. Gången är liksom övriga ytor inom fastigheten belagd med ofärgade betongplattor och betongsten i olika storlekar. Ofta är plattorna indelade i ett mönster av smalare plattor i avvikande kulör.

I höjd med hus 1 och Hovet är marken terrasserad med två gradiner. Här sticker en cylinderformad och gulmålad ventilationstrumma i betong upp och här har restaurang i bottenvåningen uteservering omgärdad av spaljéer i tryckimpregnerat trä.

Söder om hus 1 leder den vinklade Hovettrappan, belagd med granit och med murar av slät ofärgad betong och svart kvaderindelad betong, ned till Arenavägen. Här finns Globen Gate, en grind- och gallerförsedd infart för bilar och personer till Globenanläggningen med bemannad vaktkur i hus 1. In- och utfarter till garage i husens källarplan finns även i hus 2 och 3 södra delar.

Förgårdsmarken längs Arenavägen är liksom platsbildningen söder om hus 1 regelbundet planterad med lövträd: Lindar på platsbildningen och lönnar längs vägen. Hus 1 och 2 har har antydan till hästsko i planformen och gårdarna som vänder sig mot Arenavägen upptas av små parkeringar belagda med smågatsten. Enstaka träd kompletterar.

Hus 3 har en hög loggia ut mot Arenavägen och från husets nordspets sträcker sig en grå stålbro till ett glasat hisshus i rödrosa stålkonstruktion.