Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ARENAN 2 GLOBEN CITY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
De fyra arenorna som finns inom Globenområdet Globen, Annexet, Hovet och Söderstadion ligger delvis under marknivå med överbyggda utrymmen varpå ett upphöjd bilfritt stadsrum med torg och gångstråk bildas. Mot väster ramar flera kontorshus in området. Kontorshusen har flera våningsplan i souterräng som gör att husen förbinder det upphöjda stadsrummet med den lägre gatunivån som omger området. Globenområdet nås från väster via en gångbro från Globens tunnelbanestation som övergår i ett gångstråk mellan portalbyggnaderna i kvarteret Arenan 3. I kvarteret Arenan 2 finns fyra individuellt utformade kontorshus på gemensam bottenvåning i souterräng med parkeringsgarage. Husen förbinds av låga länkbyggnader. I det plan som ligger i nivå med Globentorget ligger en invändig galleria, Globen Shopping vars entré är förlagd i hus 1 i kvarteret Arenan 3. Kontorsbyggnaderna ligger längs Arénatorget som i söder avslutas av en öppen platsbildning. En monumental trappa i leder i öster ner till Sandstuparken. Torgytorna är belagda med betongplattor med ett rutmönster i gula plattor, längs kontorshusen finns träd planterade i rad.