Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ARENAN 9 SÖDERSTADION

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Fotbollsstadion utan löparbanor, uppförd i mitten av 1960-talet. De två huvudläktarna längs långsidorna är orienterade i öst-västlig riktning, i öster är läktaren svängd och förhöjd under senare år och i väster är en liten läktare infälld i ett kontorshus från början av 1990-talet.

Den södra läktaren rymmer omklädnings- och funktionärsrum samt hedersläktare och har kiosk- och toalettutrymmen i bottenvåningen. Den norra läktaren är endast delvis underbyggd med kiosker och toaletter.

Marken är asfalterad söder och öster om arenan och belagd med betongplattor i norr och väster. I öster reser sig två strålkastarkonstruktioner av gråmålat stål och i sydost finns entrébyggnader i ursprungligt utförande med gråmålad stående dubbelfasspont under gemensamt pulpettak.

I nordost senare biljettkur i omålad fjällpanel. Runt biljettkurerna grindar och höga stängsel. I nordost även garagebyggnad för gräsklippare, helt klädd m,ed grön trp-plåt.