Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ORNAMENTET 1 M.FL.

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Två tilläggsisolerade lamellhus från mitten av 1940-talet med lokaler i bottenvåningarna mot Bildhuggarvägen. Byggnaderna är belägna i kraftigt sluttande terräng och har två souterrängvåningar, varav de undre rymmer garage. Östsidan präglas av angöring till dessa garage och parkeringsytor. I söder naturmark med berg i dagen. Mellan byggnaderna finns en hög terrassmur av betong och en betongtrappa med smideshandledare som leder upp till förgårdsmarken. Den är belagd med betongplattor och uppvisar även stödmurar av granit och klippta träd.

Byggnaderna har ändrats genom tilläggsisolering, byte av balkongräcken, skyltfönster, butiksdörrar och takmaterial.