Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SKÄRMARBRINKS GÅRD 1 SKÄRMARBRINKS GÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Skärmarbrinks gård är en rest från den tid då dessa delar av den nuvarande storstaden var en jordbruksbygd. Idag ligger gården i ett böljande grönstråk med stora lövträd mitt i ett flerbostadshusområde med punkthus och lamellhus från 1940-talets mitt. En slingrande asfalterad gångväg leder genom grönstråket och upp på den platå där gården är belägen. Husets trädgård är omgiven av ett lågt enkelt rödfärgat trästaket. I trädgården finns stora lövträd, och buskage b la en syrenberså. Öster om huvudbyggnaden finns en uthuslänga från 1942. Mellan huvudbyggnaden och uthuset och vidare österut finns flera stora lindar som utgör resterna av en äldre lindallé. Gårdens infart är belägen i nordöst och den nuvarande sträckningen kom delvis till 1996.