Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TRE BRUNNAR 1 BIOGRAFEN FONTÄNEN INGÅR I VÄLLINGBY CENTRUM

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Vällingbys uppmärksammade 1950-talscentrum är till stora delar uppfört på ett däck av betong över tunnelbanespåren och lastgator till butikerna. Centrumdäcket är bebyggt med i huvudsak låga byggnader som innehåller många olika butiker och kontorslokaler. Karakteristiskt är uppbyggnaden med flera affärskvarter där många butiker av olika storlek ligger sida vid sida och där husen har breda skärmtak så att kunderna kan gå torrskodda på gånggatorna däremellan. Tunnelbanans station mynnar mittemot det största butikshuset.

Centrumanläggningens kulturella byggnader: Bibliotek, biograf, medborgarhus, ungdomsgårdsbyggnad och kyrka är samlade i väster, delvis utanför centrumdäcket. I början av 1960-talet kompletterades centrumanläggningen med ett parkeringshus, placerat i dess nordöstra utkant, invid Solursgången.

Utemiljön består av smala gator och flera torgytor som vidgar sig med sittplatser, fontäner och plats för torgstånd. Torgytornas beläggning av gatsten i olika kulörer lagda i cirkulära mönster är karaktäristisk för Vällinby centrum. Från de delvis bilfria ytorna löper stråk ut mot stadsdelens alla bostadsområden.