Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungsbacka kn, NIDINGEN 1:1 NIDINGENS FYRPLATS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ön Nidingen är ett lågt skär som med sina omgivande rev i alla tider utgjort en fara för sjöfarten. Nidingen har också varit namnet på de fyrar som genom åren funnits här. Namnet, som på 1500-talet skrevs Nyding eller Niding, tros komma av de stockeldar eller nyingar, som till en början användes. En annan tolkning är att skärets farlighet gav upphov till namnet via skällsordet niding. Redan 1624 började man tända fyrbåkar på skäret, med tiden dubbla sådana för att särskilja signalen från andra fyrar i Kattegatt. Vid freden i Brömsebro 1645 blev Halland inklusive Nidingen svenskt och därmed blev Nidingen Sveriges första fyrplats. De torn som senare byggdes blev också dubbla. Tornens stenar har angivits komma från de nedfallande murarna kring Varbergs fästning. Nidingen har haft både historiens första dubbelfyr (från 1635) och världens sista dubbelfyr (fram till 1946). Ett tredje fyrtorn, ett fjärrmanövrerat sådant, med en höjd av drygt 23 meter, vägleder numera de sjöfarande. Nidingens fyrplats är ett byggnadsminne.

Kungliga Lotsstyrelsen lämnade 1946 Nidingens mistsignalklocka - gjuten år 1765 - till Göteborgs Sjöfartsmuseum. Samma år fick klockan sin plats vid museets terass. Den har sedan dess använts vid olika högtidligheter, bland annat varje nyårsnatt då det nya året rings in.

Området är skyddat sedan 1980 och är 725 hektar stort varav ön utgör 13,5 hektar. Här finns stora bestånd olika fågelarter och därav en fågelstation. Under sommartid finns här sälkolonier. Öns flora består främst av havsstrandväxter. Området ägs av Fastighetsverket och ingår i Natura 2000.