Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen ligger omkring 1,6 km norr om Skövde i Horn, ett jordbrukslandskap med åkrar och ängar går ända intill anläggningen som består av ett flertal byggnader, bland annat tillverkningsbyggnad, torklada, flam- och ringugnsbyggnader, lerbana mm.

På höger sida om uppfartsvägen till bruksbyggnaderna ligger ett äldre lertag, numera vattenfyllt och vid gårdsplanen ligger flamugnarna, ringugnen och administrationsbyggnaden.

De röda byggnaderna o trä och tegel och framför allt skorstenarna är ett landmärke i kanten av byn Horn södra ände.

Under Anläggning – Bilagor återfinns:
1 situationsplan
Ritningen är hämtad från Horns tegelbruk – en bruksanvisning, ett studentarbete från 1993 gjort av Ylva Blank, Anders Borg, Fredrik Hjelm och Hans Pettersson, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Källor förutom inventeringen:
Blank, Ylva m.fl. (1993) Horns Tegelbruk – En bruksanvisning. Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Projektarbete