Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Töreboda kn, BJÖRKÄNG 9:4 TÖREBODA STATION

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Från hösten 1859 fungerade Töreboda station som västra stambanans slutstation, då banan från Göteborg nått den strategiska punkt där järnvägen korsar Göta kanal.. Här förenades Baltzar von Platens kanalprojekt och Nils Ericsons järnvägsnät - stationen sågs som en symbolisk fredspakt mellan de ofta motstridiga partsintressena. Ett nytt samhälle planerades på den tidigare i stort sett orörda marken. Stationen förlades strategiskt i anslutning till kanalen och med en sida vänd mot denna och en mot järnvägen.
Framtidsplanerna medförde att stationshuset byggdes i sten och gavs en för tiden ansenlig storlek. Stationshuset byggdes i rött tegel i "rohbau", dvs teglet putsades inte. Denna sk Alingsås-modell var ett av de första stationshus som arkitekten Adolf Edelsvärd ritade och liknande stationshus uppfördes i Alingsås och Skövde.
Byggnaden utformades helt symmetriskt med ett högre mittparti flankerat av tvåvånings sadeltakstäckta sidopartier samt två små envånings sidoflyglar på gavlarna. Mittdelen framhävdes även genom stickbågiga dörrpartier i bottenvåningen mot kanalen, höga rundbågade fönster i den övre våningen och ett torn av trä med en flaggstång. Tornet revs sedermera, men återställdes vid en omfattande renovering av byggnaden 1996-97.
I bottenvåningen gjordes vestibulen sexkantig och kring denna låg biljettkontor, väntsalar och en matservering. I flyglarna inrymdes expeditionslokaler av olika slag. På övervåningen inreddes ett kök och åtta bostadsrum. Flera ombyggnader har förändrat interiören, men delar av äldre planlösning och inredning finns bevarad. Bottenvåningen har även återfått något av sitt ursprungliga utseende efter den omfattande renoveringen som skedde 1996-97, då paneler, dörrpartier och färgsättning återställdes. Vid denna renovering återställdes även hela takfoten, vissa dörr- och fönsterpartier och som tidigare nämnts tornet på taket.

Ur beslut om byggnadsminne 2003