Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, MARSTRAND 5:8 M.FL. ÄRHOLMENS GASSTATION

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ärholmen (Erholmen) ligger strax söder om Marstrandsön. Anläggningen består av ett antal byggnader, förutom den putsade gasstationen även bostadshus, bodar och magasin. I anläggningen ingår också brygga, slambassäng en s k spårbana mellan gasstationen och ett magasin. Byggnaderna ligger grupperade på östra sidan av Ärholmen vid inseglingsleden till Marstrand.Invid vattnet på öns sydöstra del ligger f d gasstation, oljemagasin, magasin, spårbana och brygga. Kolboden ligger strax norr om gasstationen. Här finns också den damm som försåg gasstationen med vatten i samband med framställningen av gas.I närheten av bostadshusen med tillhörande ekonombyggnader finns ett skyddsrum i betong som var tänkt att användas vid eventuell olycka med gashanteringen. Den f d gasmästarbostaden (hus 3) är klädd med rödmålad panel till skillnad från bostäderna för gasbiträden (hus 2) som har gul fasadpanel. Ett uthus (nr 4) har fortfarande skiffer på taket till skillnad från övriga ekonomibyggnader som har plåttak. I en vik strax nordväst om bostadsmiljön finns lämningar med grumsdammar och husgrunder som ursprungligen var kopplade till sill- och trankokeriverksamhet.