Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Oxelösund kn, OXELÖ FISKE 1:1 HÄVRINGE BÅK

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
År 1753 uppfördes på Kronans bekostnad en åttakantig träbåk, ca 19 meter hög, på Hävringe utanför Nyköping. På 1870-talet framförde befälhavare på ångfartyget Express att en lampa skulle hållas lysande i båken av lotsarna på platsen de nätter då Express väntades från Finland. Kostnaderna skulle befälhavaren stå för. Lotsstyrelsen samtyckte och Kungl. Maj:t godkände förslaget år 1879, varefter en siderallampa sattes upp i båken. År 1881 flyttades fyren längre upp i båken och ett vaktrum inreddes i densamma. År 1886 utbyttes siderallampa mot en linsapparat av sjätteordningen. År 1890 föreslog Lotsstyrelsen Kungl. Maj:t att en ny fyr skulle uppföras på Hävringe. Med den på 1870-talet nyanlagda hamnen i Oxelösund hade trafiken i dessa farvatten ökat och därmed behovet av en modernare fyr. Ett nytt lotshus hade uppförts på Hävringe 1879. Förslaget godkändes och den nya fyrplatsen anlades åren 1890-1891.