Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, KVARNHOLMEN 2:14 GRIMSKÄRS SKANS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Grimskär är en mindre holme i Kalmarsund utanför Kalmar. På 1560-talet anlades på Grimskär en skans, vilken i 1611 års krig hindrade danska flottans rörelser. Skansen byggdes om 1622-23 och förstärktes ytterligare år 1688 samt ingick sedermera som en viktig del i de storartade förslag till Kalmars befästande, som uppgjordes under senare hälften av 1700-talet.

På skansen fanns sedan länge ett sjömärke som tjänade som rättelse för insegling söderifrån till Kalmar. Detta märke kompletterades på 1830-talet av en fyrapparat på ett befintligt lotsuppassningshus. Fyren underhölls av skeppsredare i staden. 1851 övertogs fyrplatsen av Lotsverket som lät uppföra ett kombinerat fyr- och bostadshus med lanternin på taket inrymmande en siderallampa.

Vid anläggandet av fyrtornet 1865 ansvarade för första gången den nye fyringenjören Nils Gustaf von Heidenstam.