Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SVAVELSYRAN 3 SVAVELSYREFABRIKEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Alfred Nobels svavelsyrefabrik i folkmun kallad "syran" invigdes 1881 och var i bruk fram till 1909. Svavelsyra används vid framställning av nitroglycerin, som är det explosiva ämnet i dynamit. Den belgiske ingengören Gustaf Delaplace konstruerade fabriken. Ändring av industribyggnad till utställningslokaler och café skedde på 1990-talet (Skulpturens Hus invigdes i april 1998). Wintervikens Café & festvåning tog vid årsskiftet 2006/2007 över verksamheten. Byggnaden ligger belägen vid Vinterviken, en dalgång omgiven av berg och skog i den norra delen av stadsdelen Aspudden. Den långsträckta byggnadskroppen i tegel är uppdelad i en hög- och en lågdel. Fasaden i rött tegel karaktäriseras av enkla dekorativa element i form av våningsband, rundbågiga- och runda fönster. Markbeläggningen närmast byggnaden är asfalterad medan dalgångens mitt har gräsmatta. Svavelsyrefabriken är byggnadsminne sedan 1998