Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, GULLBERGSVASS 17:3 GÖTEBORGS CENTRALSTATION

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Byggnadsminnet består av stationshuset från 1858 i nygotisk stil, inspirerad av medeltida katedraler, med påbyggnad på höjden från 1870-talet då de nuvarande taken i fransk renässansstil tillkom. Därtill vänthallen intill stationshuset, denna var tidigare en banhall som ombyggdes till vänthall 1923 med en ny konstruktion i limträ, vänthallens interiörer är huvudsakligen en rekonstruktion av tjugotalsmiljön, utförd på 1990-talet. Den gamla yttre hallen, med målade kartbilder över de olika järnvägarnas sträckning, är inbyggd i det nya centralhuset med hotell, kontorslokaler, butiker och matställen. Nils Ericssonsterminalen norr om centralhuset, invigdes 1996 och är en terminal för regionbusstrafiken. Perrongerna har bevarade äldre skärmtak burna av limträkonstruktioner eller järnstolpar med varmnitade fogar.