Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:4 FRIMURARLOGEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Byggnaden ligger inom Kv Frimuraren i stadsdelen Inom Vallgraven, med adress Södra Hamngatan 31. Byggnaden sträcker sig rakt igenom kvarteret till Drottninggatan. Inom kvarteren vid Hamnkanalen finns i dag dels äldre stenhus dels nyare byggnader för bank-, kontor- och affärsverksamhet. Södra Hamngatan fick sitt utseende vid början på 1800-talet med sin lugna och regelmässiga bebyggelse präglad av dåvarande stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg.

Byggnaden har en gulfärgad nyklassicistisk fasad mot Södra Hamngatan. Det svagt framspringande mittpartiet accentueras av sex kannelerade joniska kalkstenspilastrar. Fasaden mot Drottninggatan är till stilen modifierad nationalromantik, putsad och avfärgad i grått.
Invändigt märks främst pelarsalen mot Södra Hamngatan, dekorerad med en plafondmålning av L.J. Desprez och med antikiserande dörröverstycken i relief av den italienskfödde skulptören Gioacchino Frulli. Bottenvåningen i byggnaden mot Södra Hamngatan inrymmer restauranglokaler.