Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, VASASTADEN 15:17 KV GRANEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kvarteret Granen på Vasagatans södra sida är ett stort slutet stenstadskvarter som bebyggdes med 14 ordinära hyresfastigheter 1882-92 på det gamla landeriet Ulriceberg. Bebyggelsen tillkom enligt tidens stadsbyggnadsprinciper efter kontinentalt mönster med sammanbyggda gatuhus och enkelsidiga gårdsflyglar rygg mot rygg. Gemensamma brandmurar och stängselmurar åtskilde fastigheterna. Fasaderna utformades med en anspråksfull modebetonad stildräkt mot gatorna men helt anspråkslöst mot gårdarna, vilka omslöts av släta murar i puts eller tegel och var stenlagda (vanligen storgatsten). Spontant tillkom grönska på gårdarna i form av vårdträd och mindre prydnadsplanteringar. Kvarterens bebyggelse är i stort sett relativt väl bibehållen och speglar hyreshusens tekniska och arkitektoniska utveckling under 1880-talet och 1890-talets början i samband med framväxten av breda medelklasskikt.

De omgivande byggnaderna i kvarteret har cementputsade fasader i nyrenässansstil och flacka sadeltak - typiska för 1880-talet. De 1892 uppförda byggnaderna på fastigheten Vasastaden 15:17 har istället zinkdekorerade mansardtak och utgör framför allt exemplariska prov på 1890-talens polykroma tegelarkitektur med den i Göteborg rikligt representerade tyska fasadteknik (Rohbau) där stommen av murtegel kläddes i förband med maskinpressat förbländertegel (Verblender), en väderbeständig klinker med tunna cementstrukna fogar.
Även gårdsmiljön präglas av kontrasten mellan grannhusens ljusa slätputs och de aktuella byggnadernas röda tegel. Johansons hörnhus (Husnr 1A, Engelbrektsg.6 - Karl Gustavsg. 25) blev mindre påkostat än Forshells (Husnr 1B, Engelbrektsg. 4), vilket kommer till uttryck både i fasader, trapphus och lägenheter.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1999-12-20, Dnr 221-35080-98.

Sammanställning av Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2007-10-15.

Byggnaderna uppvisar idag till största delen sina urpsrungliga utseende, varav vissa delar är rekonstruerade vid ombyggnaden 1992-95 (se historik). Gården är belagd med gatsten och rymmer planteringar med småträd, en sandlåda, bord och parkbänkar samt ett cykelställ under ett skärmtak. Gården nås via portvalv från Karl Gustavsgatan 25 och Engelbrektsgatan 4 samt via 6:ans vestibul/trapphus. Väggarna i portvalv och trapphus är slätputsade och dekorerade med målade väggfält inramade av linjer eller tryckta schablonmönster. I 4:ans portvalv och sexans vestibul finns målade bårder med växtmotiv. Det mest påkostade trapphuset i 4:an har trappor av gjutjärn med steg av kalksten, vilplanens golv är lagda i diagonalrutigt mönster av svart och vit klinker. Trappräcken med belysningsstolpar i gjutjärn är bevarade liksom övrig fast inredning som lägenhetsdörrar och övriga snickerier. 6:ans trapphus är mindre och enklare med ledstänger av trä, vilplanens golv är lagda med klinker med brokiga mönster med blommor och rutor.

Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, beskrivning från tillsyn 2007-10-03.