Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollentuna kn, TURKOSEN 16 SANKT ERIKS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
S:t Eriks kyrka ligger på en höjd, omgiven av villabebyggelse, tillkommen under 1900-talet.
Mot öster breder Edsviken ut sig och mot väster kan man skönja centrumbebyggelsen med kommunalhus samt affärs- och kontorsbebyggelse. Söder om kyrkan ligger Sollentuna sjukhus.


Anläggningen
Kyrkotomten ligger på en kulle, tidigare kallad Kvarnbacken, efter en där tidigare belägen kvarn. Idag kallas platsen kyrkbacken. Kyrkan omges av naturterräng, som domineras av höga tallar. Mot väster vätter en mur med grindstolpar och tillhörande grindar. Dessa tillkom under 1900-talets mitt.


Kyrkobyggnaden
Kyrkan består av långhus och ett smalare och rakt avslutat kor i öster. I söder ansluter sig det sekundärt tillkomna tornet samt församlingssalen. Kyrkans murar är uppförda av tegel.