Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, NORDINGRÅ PRÄSTBORD 1:2 NORDINGRÅ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten ligger i en flack sluttning ned mot Vågsfjärden. Den avgränsas till ca 3/4 delar av en bogårdsmur i huggen kallmurad natursten. Den norra sidan, samt halva östra och en mindre del av västra, har ett smidesstaket och i nordväst även buskage. I kyrkogårdsmuren finns två murade stegportar, slätputsade och vitmålade, med smidesgaller. Den västra daterad 1847, den norra 1920.

Markytan vid västra stegporten, in mot fd huvudentrén, är belagd med kvadratiska, röda betongplattor. I SV står ett vitmålat gravkapell i trä, samt sadeltak med cementplattor, från sent 1800-tal. Vägen ned till detta är asfalterad. Gravkvarteren breder ut sig i söder och öster. De är helt gräsbevuxna och endast ett fåtal gångar med grus löper inom tomten som kommunikationsstråk i alla väderstreck.