Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lindesberg kn, HARPARBODA 1:10 SPANNARBODA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrka på en kyrkotomt. Utanför anläggningen finns den tillhörande kyrkogården samt en klockstapel och en ekonomibyggnad som hör till kyrkobyggnaden.

Kyrkan är orienterad i nord – sydlig riktning och är placerad på en kyrkoktomt bevuxen med gräs. Kyrkotomten är omgärdad i norr, söder och öster av en kallmurad stenmur, entrén är placerad i norra muren, mitt för kyrkans ingång, med ovanligt stora och höga murade grindstolpar av huggen sten med grindar av smide. Muren med grindstolpar och grindar tillkom vid renoveringen på 1930-talet. En trädrad med björkar avgränsar tomten i väster.

Söder om kyrkan, på andra sidan muren, finns en ekonomibyggnad med dam- och herrdass.
Sydväst om kyrkan, på andra sidan grusvägen, finns ett bisättningsrum inbyggt i en sluttning. I sluttningen till skogsbacken ovanför står kyrkans slutna klockstapel, klädd med skiffer och rödmålad locklistpanel samt krönt med en förgylld kula med kors. På andra sidan skogsbacken breder den tydligt anlagda kyrkogården med grusgångar och alléer ut sig.