Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skara kn, STENUM 6:1 STENUMS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
STENUMS KYRKA är centralt placerad på den rektangulära kyrkogården. Kyrkogården ligger på en kulle och sluttar åt framför allt söder och väster, där den därför är något terrasserad. Kyrkogården inramas på alla sidor av en jämn, kallmurad stenmur, med undantag av öster , där endast en raserad mur finns. Runt kyrkogården finns även en trädrad med lönnar. Huvudingången i väster utgörs av en äldre, rikt dekorerad, dubbel smidesgrind. Denna är placerad mellan stenstolpar med lockhäll och stenklot. Via en bred gång av kalkstenar och en stentrappa når man upp till kyrkans västport.
Runt kyrkan leder en grusgång. En grusgång följer den södra kyrkogårdsmuren och en annan följer södra delen av den västra kyrkogårdsmuren. Till sydporten leder en grusgång med en trappa upp från den lägre belägna kyrkogårdsmuren i söder.
Gravvårdarna är ordnade enligt en viss kvartersordning. Mitt för sydfasaden saknas gravar och i sydväst finns ett nyare gravkvarter. På kyrkogården finns flera vårdar med stenram och grus, bland annat ett kvarter utmed västra kyrkogårdsmuren och ett kvarter öster om koret. Vid koret finns en tumba, vid sydporten en liggande gravhäll och i kyrkgårdens södra del en obelisk.