Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkedal kn, PRÄSTBOL 1:2 SANNE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
SANNE KYRKA ligger på kyrkogårdens norra del. En del gravar ligger på norrsidan, men merparten ligger söder om kyrkan. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Kyrkogårdsmuren kring gamla delen är från 1880-talet, lagd av torparen Andreas Andersson i Sandbacken. Innanför (och även utanför) muren står höga uppvuxna lövträd av flera slag. Ingångar finns i öster, söder och väster, genom svarta smidesgrindar mellan kallmurade grindstolpar. Öster om kyrkogården ligger parkeringsplatsen, varför östra grinden är den som mestadels används. Grusade gångar i rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. Några höga och halvhöga gravvårdar skapar karaktär åt kyrkogården åt kyrkogården närmast kyrkan. I SÖ hörnet en fyrkantig förhöjning, inramad med en häck, var tidigare komposthörn.

Kyrkogården är utvidgad till nuvarande storlek 1938, tidigare hade en mindre utvidgning skett öster om kyrkan 1883. Den gamla kyrkan från 1700-talet, av trä, låg söder om den nuvarande. Kyrkplatsen är medeltida, tidigast omnämnd 1391.

Vid parkeringsplatsen öster om kyrkan ligger KYRKSTALLAR, en rödfärgad länga under pulpettak. Invid denna ligger ett BÅRHUS från 1960-talet, med vitputsade väggar, bruna dörrar och platt plåttak.