Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, UVERED 23:1 UVEREDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
UVEREDS KYRKA ligger öst - västligt placerad i nordöstra delen av den nästan kvadratiska kyrkogården. Kyrkan omges på alla sidor av en jämn lagd, kallmurad stenmur samt av en trädrad. Ingångarna vetter mot landsvägen i väster. Huvudingången, omedelbart söder om koret, består av en dubbelgrind samt på vardera sida av denna en enkelgrind. Grindarna är smidda gallergrindar med "droppar" överst. De är placerade mellan fyra kraftiga, fyrsidiga stenstolpar, krönta av dubbla, konande lockhällar med stora granitklot. Från grinden leder en grusgång utmed kyrkans sydfasad och runt tornet till västportalen. Något längre söder ut är en enkel grind med samma utformning. Den är placerad mellan något konande stenstolpar, krönta av klot. En grusgång leder västerut.
På kyrkogården finns även två grusgångar från södra kyrkogårdsmuren till kyrkans västportal respektive sydportal. På kyrkogården växer flera planterade löv - och barrträd. Väster om kyrkan är en björkdunge. Norr om kyrkan är jordlagret tunt och en klippa går i dagen.
Gravvårdarna är huvudsakligen placerade söder om kyrkan. De äldsta gravvårdarna, från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, är huvudsakligen belägna i kyrkogårdens sydöstra del. De består av höga resta stenar. Här finns även ett stenkors från 1600 - eller 1700-talet. Utmed grusgången som leder söderut från sydporten ligger ett flertal enhetliga stenar med tillhörande stenramar.