Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, TÅDENE KYRKA 1:1 TÅDENE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
TÅDENE KYRKA ligger öst - västligt placerad i södra delen av den rektangulära kyrkotomten. En kallmurad stenmur avgränsar kyrkogården från landsvägen mot Örslösa i norr. I övrigt inramas kyrkogården av buskar. Ingången till kyrkogården består av en dubbel smidesgrind, placerad mellan fyrsidiga, diagonalt placerade stenstolpar. Stolparna kröns av lockhällar med stenklot. Innanför grinden är en grusad, mindre parkeringsplats. Från parkeringsplatsen leder en grusgång till kyrkans nordportal och en annan till sydportalen. En grusgång leder runt hela kyrkan. På kyrkogården växer enstaka större träd. Sydöst om kyrkan ligger en ekonomibyggnad.
EKONOMIBYGGNAD - Ekonomibyggnaden, troligen från 1970-talet, är klädd med ljus locklistpanel och täcks av sadeltak med korrugerad plåt. I norr och i väster är en dörr med slät, ljus fyllning. Söder om ekonomibyggnaden ligger en stegbod med tak av korrugerad plåt.