Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, LILLA RÅRED 1:2 M.FL. KVARNADALEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARNADALEN (akt.)
Halland
Varberg

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Bostadsbebyggelse - Kvarn

SÄLLSTORPS-SVENSTORP 4:1

ULVATORP S:22

ULVATORP S:23

LUNKEBUR S:1

STORA RÅRED S:5

STORA RÅRED S:6

STORA RÅRED 1:18

ULVATORP 2:2

LILLA RÅRED 1:2

STORA RÅRED S:3

STORA RÅRED 1:20

SÄLLSTORPS-SVENSTORP S:7

SÄLLSTORPS-SVENSTORP S:8

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Halland är ett landskap med många bäckar och åar som rinner från det höglänta inlandet ner mot slättbygderna vid havet, och det har länge funnits goda förutsättningar att använda vattnets kraft.
I Ulvatorpsbäcken, längs en sträcka på några kilometer från källan i en höglänt mosse till den rinner ut i jordbrukslandskapet, finns en fallhöjd på nästan 60 meter.

Förutsättningarna för kvarndrift har därför varit mycket goda och man tror att kvarn-lägena vid Ulvatorpsbäcken har sitt ursprung i mitten på 1600-talet, med belagda uppgifter om elva skvaltkvarnar på platsen år 1697.
Kvarnarna har varit husbehovskvarnar, avsedda för gård...

Läs mer i eget fönster