Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, ÅSEBY 7:2 AEROSEUM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AEROSEUM (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Försvarsväsende - Flygflottilj

Försvarsväsende - Museum

ÅSEBY 7:2

Beskrivning

”Nya berget” vid Säve depå, en flyghangar omfattande ca 22 000 m2 insprängt i berget 30 meter under markytan och utformad för att kunna motstå ett kärnvapenangrepp, stod färdig 1955 mitt under det ”kalla kriget”. Hangaren, med dess mycket välbevarade inredning, har av Statens försvarshistoriska museer i en utredning utförd 2003 bedömts som unik och synnerligen intressant som exponent för hur man i Sverige uppfattade kärnvapenhotet.
Utöver de imponerande tunnlarna och skeppen med sina välva betongtak som gjutits in i de utsprängda bergrummen, är interiören osedvanligt och överraskande välbevarad från ytskikt till fast inredning av a...

Läs mer i eget fönster